English
    
Енигма компјутери врши поставување и одржување на комплетни системи за видео надзор со комплетна палета од камери, DVR картички, DVR уреди, кабли, конектори и сл. За сите системи со видео надзор обезбедена е можност за набљудување на објектот под надзор преку интернет на поголеми растојанија.


Различни DVR уреди.


Богат избор на конектори, кабли, напојувања и преносни системи.


Камери за видео надзор за сите објекти и институции.